1.6.3 Quadratic Equations, SPM Paper 2 (Long Questions)


Question 9:
Solve the following quadratic equation:
4x (x + 4) = 9 + 16x

Solution:
4x( x+4 )=9+16x 4 x 2 +16x=9+16x    4 x 2 9=0 ( 2x ) 2 3 2 =0 ( 2x+3 )( 2x3 )=0 2x+3=0  or  2x3=0  2x=3 2x=3    x= 3 2  x= 3 2    


Question 10:
Solve the following quadratic equation:
(x + 2)2 = 2x + 7

Solution:
( x+2 ) 2 =2x+7 x 2 +4x+4=2x+7 x 2 2x3=0 ( x+1 )( x3 )=0 x+1=0  or  x3=0  x=1  x=3


Question 11:
Solve the following quadratic equation:
2 3x5 = x 3x1

Solution:
   2 3x5 = x 3x1  2( 3x1 )=x( 3x5 )   6x+2=3 x 2 5x 3 x 2 5x+6x2=0  3 x 2 +x2=0    ( 3x2 )( x+1 )=0 3x2=0  or  x+1=0  3x=2   x=1    x= 2 3  x=1


Question 12:
Solve the following quadratic equation:
5x+3 x 2 12x =6

Solution:
5x+3 x 2 12x =6 5x+3 x 2 =612x 3 x 2 +5x+12x6=0 3 x 2 +17x6=0 ( 3x1 )( x+6 )=0 3x1=0  or  x+6=0  3x=1    x=6    x= 1 3   x=6

2 thoughts on “1.6.3 Quadratic Equations, SPM Paper 2 (Long Questions)”

Leave a Comment